We are here for you!

Proteinaza K, 1 g

Proteinaza K, 1 g
195,00 € * 269,00 € * (27,51% Zapisane)
Zawartość: 1 Gramm

Ceny plus VAT plus koszty wysyłki

Czas realizacji zamówienia Ok. 5 dni roboczych

  • BS20.2505
Proteinaza K (1 g) Liofilizowany, ≥ 30 U/mg; Enzym rekombinowany; Ekspresja w Komagataella...węcej
Informacje o produkcie

Proteinaza K (1 g)

Liofilizowany, ≥ 30 U/mg; Enzym rekombinowany; Ekspresja w Komagataella phaffii (Pichia pastoris); MW: 28,9 kDa

Synonimy

Endopeptydaza K, Pro-k, Proteinaza K

Opis produktu

Nasza proteinaza K jest niespecyficzną proteazą serynową o bardzo wysokiej aktywności proteolitycznej (30 U/mg). Enzym został wyrażony w Komagataella phaffii (Pichia pastoris) i jest wolny od endogennych nukleaz (DNAzy, RNAzy) i egzonukleaz. Ze względu na wysoką wydajność w trawieniu natywnych białek, proteaza bardzo dobrze nadaje się do izolacji genomowego DNA z hodowanych komórek lub tkanek (np. ogonów myszy) oraz do niezawodnej inaktywacji endogennych nukleaz (DNAzy, RNAzy) podczas przygotowywania DNA/RNA.

Właściwości

  •     Wysoka stabilność w szerokim zakresie pH (4,0 - 12,5; optymalne pH 7,5 - 8,0)
  •     Wysoka aktywność w temperaturach do 56°C i w warunkach denaturujących (aktywny w obecności SDS, mocznika i EDTA)
  •     Wysoka skuteczność przy niskich dawkach (50-100 µg/ml wystarczające do większości zastosowań)


Warto wiedzieć

Proteinaza K jest wydzielana przez kultury grzyba pleśniowego Tritirachium album i naturalnie służy do trawienia keratyny ("K") grzyba w celu pokrycia bilansu węgla i azotu. Proteinaza K jest strukturalnie stabilizowana przez jony Ca2+ i preferencyjnie rozszczepia wiązania peptydowe alifatycznych, aromatycznych lub innych hydrofobowych aminokwasów (C-końcowych). W przypadku braku jonów Ca2+ proteinaza K wykazuje nieznacznie zmniejszoną aktywność. Jednak ogólna aktywność pozostaje wysoka, dlatego trawienie proteinazą K można również przeprowadzić w obecności EDTA. Środki denaturujące, takie jak SDS lub mocznik, służą jako aktywatory enzymu. Aktywność proteazy jest hamowana przez jony Hg2+, DFP, PMSF, fenol, odczynniki sulfhydrylowe oraz inhibitory trypsyny lub chymotrypsyny.

 

Przykłady zastosowania proteinazy K można znaleźć w sekcji FAQ!

 

Powiązane łącza do "Proteinaza K, 1 g"
Dane techniczne

Kategoria: Endopeptydaza serynowa (hydrolaza)

Numer EC: 3.4.21.64

Typ reakcji: Rozszczepienie proteolityczne

Masa cząsteczkowa: 28,9 kDa

Organizm pochodzenia: Tritirachium album

Organizm ekspresyjny: Komagataella phaffii (Pichia pastoris)

Postać: Liofilizat (biały proszek)

Czystość: Zawartość białka > 70%
                  Zawartość DNA ≤ 10 pg/mg; ≤ 200 pg/ml

Aktywność: ≥ 30 U/mg (1 U = 1 mAnsonU)

Jedna U proteinazy K hydrolizuje hemoglobinę denaturowaną w moczniku i wytwarza barwny odpowiednik 1 µmol tyrozyny na 1 min w 37°C i pH 7,5 (metoda Folina i Ciocalteu).

Stabilność: pH 4,0-12,5 (optymalne pH: 7,5-8,0); stabilny również w obecności środków denaturujących (SDS, mocznik).
                   Jony Ca2+ (1-5 mM) chronią enzym przed autolizą.

Aktywatory: SDS, mocznik (aktywacja przez autodestrukcję nie jest konieczna).

Inhibitory: Jony Hg2+, PMFS, fenol, DFP, inhibitory trypsyny lub chymotrypsyny, odczynniki sulfhydrylowe

Termostabilność: aktywny w 37-56°C (optymalna aktywacja w 50-55°C)

Dezaktywacja: denaturacja termiczna w 75°C przez 20 min.

Przechowywanie: -20°C

Rozpuszczanie: 20 mg/ml: Rozpuścić w 50 ml wody destylowanej.
                              20-50 mg/ml: Rozpuścić w określonej objętości w 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 - 8,0), 1-5 mM Ca2+ (chlorek wapnia, octan wapnia)
                                                      lub 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 - 8,0), 1-5 mM Ca2+ (chlorek wapnia, octan wapnia).

                              Do długotrwałego przechowywania dodać 50% glicerolu

Standardowy bufor reakcyjny: liza komórek: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM CaCl2, 0,5% SDS
                                              Oczyszczanie DNA: 100 mM Tris-HCl (pH 8,0), 50 mM EDTA, 500 mM NaCl

Bezpieczeństwo: H315 + H319 + H334 + H317 + H335
                     P260 + P280 + P342 + P311

Numer CAS: 39450-01-6

FAQ

1. Jak przygotować roztwór podstawowy proteinazy K?

      20 mg/ml: Rozpuścić liofilizat w 50 ml wody destylowanej do natychmiastowego użycia.
                         Sterylnie przefiltrować roztwór i przechowywać podzieloną porcję w temperaturze -20°C.
20-50 mg/ml: Rozpuścić liofilizat w określonej objętości w 50 mM Tris-HCl (pH 7,5-8,0), 1-5 mM Ca2+ (chlorek wapnia, octan wapnia)
                         lub 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 - 8,0), 1-5 mM Ca2+ (chlorek wapnia, octan wapnia) do natychmiastowego użycia.
                         Roztwór należy sterylnie przefiltrować i przechowywać w temperaturze -20°C.

                         Do długotrwałego przechowywania dodać 50% glicerolu.

2. Do jakich zastosowań potrzebuję Proteinazy K?

  •     Izolacja genomowego DNA z ogonów myszy:

                        Bufor: 20 mM Tris-HCl (pH 8.0), 400 mM NaCl, 5 mM EDTA (pH 8.0), 1% SDS
                        Stężenie: 400 µg/ml proteazy K
                        Czas trwania: przez noc
                        Temperatura: 55°C

  •     Izolacja genomowego DNA z hodowanych komórek:

                        Bufor: 10 mM Tris-HCl (pH 8,0), 50 mM NaCl, 100 mM EDTA (pH 8,0), 0,5% SDS, 20 µg/ml RNAzy wolnej od DNazy
                        Stężenie: 100 µg/ml proteazy K
                        Czas trwania: 3 godziny
                        Temperatura: 50°C

  •     Szybka izolacja genomowego DNA (matryca PCR):

                        Bufor: 67 mM Tris-HCl (pH 8,8), 16,6 mM siarczan amonu, 5 mM β-merkaptoetanol, 6,7 mM MgCl2, 6,7 µM EDTA (pH 8,0), 1,7 µM SDS
                        Stężenie: 50 µg/ml proteazy K
                        Czas trwania: 1h
                        Temperatura: 37°C

  •     Oczyszczanie mRNA przed syntezą cDNA (często zwiększa wydajność):

                        Bufor: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 50 mM NaCl, 10 mM EDTA (pH 8,0), 0,1% SDS
                        Stężenie: 5 µg/ml proteazy K
                        Czas trwania: 1-2h
                        Temperatura: 37°C

  •     Oczyszczanie preparatów PCR przed klonowaniem:

                        Przygotowanie: preparaty PCR + 20 mM Tris-HCl (pH 8.0), 400 mM NaCl, 5 mM EDTA (pH 8.0), 1% SDS
                        Stężenie: 400 µg/ml proteazy K
                        Czas trwania: przez noc
                        Temperatura: 55°C

  •     Oczyszczanie plazmidowego DNA przed transkrypcją in vitro:

                        Przygotowanie: plazmidowe DNA + 21 mM Tris-HCl (pH 8,0), 50 mM NaCl, 5 mM EDTA (pH 8,0), 0,5% SDS
                        Stężenie: 100 µg/ml proteazy K
                        Czas trwania: 1h
                        Temperatura: 37°C

Proteinaza K, 200 mg Proteinaza K, 200 mg
Article number BS20.2501
Zawartość 200 Milligramm
94,90 € *
Roztwór proteinazy K, 1 ml Roztwór proteinazy K, 1 ml
Article number BS20.2551
Zawartość 1 Milliliter
19,90 € *
Roztwór proteinazy K, 5 ml Roztwór proteinazy K, 5 ml
Article number BS20.2576
Zawartość 5 Milliliter
84,90 € *
Wyświetlony
Großes Produktportfolio

Geprüfte Qualität

Kurze Lieferzeit

Kompetente Beratung

Faire Preise